top of page

Psychotesty- kto podlega badaniom

parking samochodowy

Psychotesty kierowców dotyczą:

- kierowców zawodowych i kandydatów na kierowców 

- kierowców i kandydatów na kierowców pojazdów uprzywilejowanych

 - kierowców i kandydatów na kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne 

- egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy

- kandydatów na egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy

- kierujących i kandydatów na kierujących tramwajem

- pracowników użytkujących samochód służbowy

- operatorów wózków widłowych

- operatorów dźwigów, koparek, ładowarek, suwnic, maszyn  drogowych, podnośników itp.

- kierowców skierowanych z powodu:
            - prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości
            - spowodowania wypadku drogowego
            - przekroczenia 24 punktów karnych

- osób wykonujących prace wymagające szczególnych predyspozycji  psychofizycznych

- osób skierowanych przez lekarza na badania psychologiczne 

- osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami

Psychotesty Wrocław, Trzebnica

bottom of page